Reforma plánu boja proti extrémizmu MV

Reforma plánu boja proti extrémizmu MV

Ministerstvo vnútra pripravuje reformu boja proti extrémizmu. Upriamiť sa chce hlavne na informačné prostredie, na ktoré ma byť vyčlenených 3,5 mil. eur, teda takmer polovica z 8 mil. rozpočtu. Ďalšími prioritami majú byť školenia a zriadenie expertného pracoviska.

Vytvorenie nástroja na sledovanie informácií na sociálnych sietiach v predmetnej sume vyvoláva značné otázky. Je veľmi otázne, akú pridanú hodnotu môže mať takýto nástroj a či je táto suma obhájiteľná.

Druhá priorita, vzdelávanie štátnej správy, je neoddeliteľná súčasť postupu proti extrémizmu. Aj v minulosti sa tento bod vždy dostal do každého programu. Veľmi otázna bola opäť kvalita a efektivita školenia. Zvyčajne dochádza len k formálnemu alebo povrchnému školeniu bez nadväznosti a plánu použitia vedomostí v praktickom použití proti extrémizmu.

Posledná priorita, zriadenie expertného strediska, by mala byť zaradená ako prvá, keďže na prípravu akéhokoľvek plánu je v prvom rade potrebné mať k dispozícií kvalitnú analýzu a štruktúru, na ktorú môže byť tento plán ukotvený. Za posledných 10 rokov prebehlo niekoľko pokusov expertne uchopiť problematiku na vyšších úrovniach štátnej správy. Žiaden z týchto pokusov nedopadol úspešne pre slabú podporu alebo priamo odpor založiť takéto pracovisko. Preto bude veľmi podstatné sledovať, akú kvalitu a kompetencie bude predmetné pracovisko mať.

Ministerstvo pripravuje reformu boja proti extrémizmu

Rezort vnútra v súčasnosti eviduje sedem skupín, ktoré sú aktívne v páchaní priestupkov s prvkami extrémizmu.

(ilustračné foto)(Zdroj: SME – JOZEF JAKUBČO)
BRATISLAVA. Slovensko získa z eurofondov osem miliónov eur na systematickú podporu v boji proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy.Vyplýva to z reformného zámeru, ktorý vypracovalo ministerstvo vnútra v spolupráci s operačným programom Efektívna verejná správa a predložilo ho na schválenie hodnotiacej komisii na čele so štátnou tajomníčkou Denisou Sakovou.

Závažný spoločenský fenomén

Ministerstvo vnútra konštatuje, že extrémizmus a šírenie propagandy je závažný spoločenský fenomén, ktorý je na Slovensku na vzostupe, a jeho prejavy môžu vážne ohroziť bezpečnosť štátu.

Preto je potrebné prísť s účinnými nástrojmi, ktoré by dokázali tieto negatívne prejavy potláčať. Rezort pripomína, že je dôležité o extrémizme komunikovať na všetkých stupňoch škôl.

Pomôcť k tomu má reforma, ktorá bude ôsmimi miliónmi eur podporená z Európskeho sociálneho fondu a realizovať ju bude OP Efektívna verejná správa.

Najväčšia časť z vyhradenej sumy, 3,5 milióna eur, je určená na vytvorenie špecializovaných elektronických nástrojov, ktoré budú schopné zbierať údaje o extrémizme z webových stránok a sociálnych sietí.

Na vzdelávanie špecialistov, príslušníkov policajného zboru a zamestnancov verejnej správy a stredných škôl je vyčlenených 2,25 milióna eur, na osvetovo-vzdelávacie aktivity ďalších 0,5 milióna eur. Na realizáciu hlavných výskumných úloh a analýz poputuje 1,5 milióna eur.

Evidujú sedem skupín

Cieľom projektu je tiež znížiť počet neformalizovaných skupín s prvkami radikalizmu a počet trestných činov súvisiacich s prejavmi extrémizmu na polovicu.

Rezort vnútra v súčasnosti eviduje sedem skupín, predovšetkým fanúšikov futbalových a hokejových klubov, ktoré sú aktívne v páchaní priestupkov s prvkami extrémizmu, medzi ktoré patrí i divácke násilie.

Ministerstvo zároveň plánuje, že do roku 2020 sa do špeciálnych vzdelávacích programov zapojí minimálne 3500 zamestnancov policajného zboru, verejnej správy a stredných škôl.

Boj s extrémizmom doteraz narážal na viacero prekážok, vrátane neexistujúcej jednotnej metodiky, ktorá by posudzovala a eliminovala prejavy extrémizmu, terorizmu a šírenie propagandy. Problémom je i nedostatok analytických inštitúcií a absencia systému vzdelávania a prevencie extrémistických prejavov.

Ministerstvo preto v reformnom zámere uvádza, že do konca roku 2019 bude zriadené jedinečné pracovisko pre výskum, prevenciu a elimináciu prejavov extrémizmu, vypracovaný jednotný systém vzdelávania v tejto oblasti a po analýze súčasnej situácie i aktualizovaná legislatíva.

Čítajte viac: https://domov.sme.sk/c/20608499/ministerstvo-pripravuje-reformu-boja-proti-extremizmu.html#ixzz4o2wPaCka

 

Previous Emailový propagandistický obežník
Next Národná domobrana v ČR

O autorovi

Mohlo by sa vám tiež páčiť