PROJEKTY (ponuka Security and Society)

Odborníci pôsobiaci v rámci servera www.security.sk.cx na základe dopytu realizujú nasledujúce projekty:

1) analýza a poradenstvo z vybraných oblastí bezpečnostnej politiky (zatiaľ najmä z oblasti politického extrémizmu a protiextrémistickej politiky),

2) konzultácia otázok, ktoré chcú novinári adresovať štátnym inštitúciám a vyhodnotenie odpovedí,

3) vypracovanie alebo konzultácia tematického zamerania odborných konferencií a seminárov, spoluorganizovanie konferencií a seminárov,

4) príprava, konzultácie a oponentúra odborných publikácií.

Kontakt v prípade záujmu:
[email protected]
[email protected] (mail pre médiá)
tel: +44 8700 682 519

Previous Slovenská pospolitosť - spomienka na A. Hlinku
Next "Židovský" zoznam v ČR

O autorovi

Mohlo by sa vám tiež páčiť

Projekty

SPRÁVA O EXTRÉME 2008 – štruktúra

Rovnako ako za rok 2007 aj na budúci rok v marci vydáme bezpečnostnú správu pre oblasť extrémizmu na Slovensku za rok 2008.
__________________________

1 ÚVOD