PROJEKTY (ponuka Security and Society)

Odborníci pôsobiaci v rámci servera www.security.sk.cx na základe dopytu realizujú nasledujúce projekty:

1) analýza a poradenstvo z vybraných oblastí bezpečnostnej politiky (zatiaľ najmä z oblasti politického extrémizmu a protiextrémistickej politiky),

2) konzultácia otázok, ktoré chcú novinári adresovať štátnym inštitúciám a vyhodnotenie odpovedí,

3) vypracovanie alebo konzultácia tematického zamerania odborných konferencií a seminárov, spoluorganizovanie konferencií a seminárov,

4) príprava, konzultácie a oponentúra odborných publikácií.

Kontakt v prípade záujmu:
[email protected]
[email protected] (mail pre médiá)
tel: +44 8700 682 519

Previous Slovenská pospolitosť - spomienka na A. Hlinku
Next "Židovský" zoznam v ČR

O autorovi

Mohlo by sa vám tiež páčiť

Projekty

Blog Security and Society na aktualne.sk

Server Security and Society spustil 8. 11. 2007 svoj blog na www.aktualne.sk.

Články na blogu budú písane za server, teda nebudú sa uvádzať mená autorov.