Reforma plánu boja proti extrémizmu MV

Ministerstvo vnútra pripravuje reformu boja proti extrémizmu. Upriamiť sa chce hlavne na informačné prostredie, na ktoré ma byť vyčlenených 3,5 mil. eur, teda takmer polovica z 8 mil. rozpočtu. Ďalšími prioritami majú byť školenia a zriadenie expertného pracoviska. Vytvorenie nástroja na sledovanie informácií na sociálnych sietiach v predmetnej sume vyvoláva značné otázky. Je veľmi otázne, akú pridanú hodnotu môže mať takýto