Včasné varovanie

Včasné varovanie

17. marca 2007 – NSS v Cakajovciach

Slovenské Hnutie Obrody a Nové slobodné Slovensko
vás pozývajú na oslavu vzniku prvej Slovenskej republiky,
ktorá sa uskutoční 17. marca 2007 (sobota) o 11.00 hod.