Posts From authorM

Analýzy

Používanie EXPERT analýz, vystupovanie za server

EXPERT analýzy a informácie uverejnené na serveri Security and Society sú určené úzkemu kruhu preverených špecialistov, ich voľné používanie môže ohroziť zdroje týchto informácií.