Archive

Analýzy

Prienik neonacistov do manažmentu Slovana

Vo Februári 2011 bol do funkcie PR menežéra FK Slovan ustanovený Tomáš Straka. Jedná sa o aktívneho neonacistu a budovateľa tzv. smart look na Slovensku.