Archive

Včasné varovanie

NSS pozýva na prednášku: „Memento doby: Sionizmus“, Košice, 24.2.2010

Nerešpektovanie medzinárodného práva, zarábajúci priemysel holokaustu, široká nadnárodná operačná sieť, náboženská intolerancia, páchanie rasovej genocídy, svetová moc…