Archive

Včasné varovanie

Akcia Ľudia proti totalite, Martin, 17.11.12009

Informácia z blogu Slovenskej pospolitosti: