Reforma plánu boja proti extrémizmu MV

Ministerstvo vnútra pripravuje reformu boja proti extrémizmu. Upriamiť sa chce hlavne na informačné prostredie, na ktoré ma byť vyčlenených 3,5 mil. eur, teda takmer polovica z 8 mil. rozpočtu. Ďalšími prioritami majú byť školenia a zriadenie expertného pracoviska. Vytvorenie nástroja na sledovanie informácií na sociálnych sietiach v predmetnej sume vyvoláva značné otázky. Je veľmi otázne, akú pridanú hodnotu môže mať takýto

Vitajte na serveri "Bezpečnosť a spoločnosť"

Tento server bol vytvorený v roku 2007 ako komunikačná a vzdelávacia platforma pre zhromažďovanie informácií a materiálov k vybraným oblastiam bezpečnostných politiík štátu.

Cieľom servera je poskytnúť relevantné informácie odborníkom a expertom, ktoré môžu pomôcť zlepšiť budúcu bezpečnostnú politiku najmä v oblasti závažnej násilnej a organizovanej kriminality. Tím, ktorý napája server s informáciami, pozostáva z medzinárodných expertov špecializujúcich sa na bezpečnostnú politiku pracujúcich v akademických a štátnych inštitúciách, mimovládnych organizáciách a štátnych právo presadzujúcich organizáciach.

Informácie poskytované na tomto serveri sú rozdelené do 3 kategórií založených na troch rôznych typoch používateľov. Prvá kategória zahŕňa verejné články, ktoré poskytujú informácie väčšinou z otvorených zdrojov. Verejné materiály predstavujú najmenšiu časť informácií na serveri. Druhá kategória poskytuje informácie pre registrovaných používateľov. Používateľský účet poskytuje prístup k analytickým materiálom, osobným analýzam, článkom dostupným v rôznych jazykoch, ako aj k vyhľadávaniu informácií. Registrovaní používatelia majú tiež možnosť publikovať svoje vlastné analýzy, ktoré sú k dispozícii ostatným používateľom. Posledná kategória je pre odborníkov. Okrem iných možností majú odborní používatelia prístup k aktuálnym operatívnym informáciam. To umožňuje odborným používateľom porovnávať trendy vo vybraných oblastiach kriminality, pracovať s analýzami, a pristupovať k neverejným informáciám.